בס"ד

קהל יראים

Khal Yereim

1771 S. Taylor Rd

Cleveland Heights, OH 44118

HaRav Yehudah Blum 216-321-5756

 

 

Daily Shiurim

Daf Yomi daily 7:30 am and 7:15 pm

Mishna Beruah 8:20 pm

Thursday Nights Parsha Shiur 8:20pm

 

Click here for the Regular Shul Schedule